tryczowka@archibial.pl  604 557 740

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00

w dni powszednie:
7:00
maj, czerwiec i październik - 18:00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

na telefon:

tel: 604 557 740

Więcej informacji

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00

w dni powszednie:
7:00
maj, czerwiec i październik - 18:00


Nabożeństwa:

Godzinki
W każdą niedzielę o 8:40

Różaniec

Przez miesiąc październik;  w dni powszednie o 17:30 , a w niedzielę po Mszy Św. o 9:00

Droga Krzyżowa

Piątki Wielkiego Postu po Mszy Św. o 18:00

Gorzkie Żale

W Niedziele Wielkiego Postu po Mszy Św. o 9:00

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

Chrzest Św.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary

I Komunia Św.

Terminy spotkań Dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w roku 2022/2023:

 • 11 września 2022r. godz. 11:00
 • 9 października 2022r. godz. 11:00 – poświęcenie różańców
 • 13 listopada 2022r. godz. 11:00 – poświęcenie książeczek do nabożeństwa
 • 11 grudnia 2022r. godz. 11:00 – poświęcenie medalików dla dzieci
 • 8 stycznia 2023r. godz. 11:00 – dzieci przynoszą swoje świece chrzcielne
 • 12 lutego 2023r. godz. 11:00
 • 12 marca 2023r. godz. 11:00
 • 23 kwietnia 2023r. godz. 11:00
 • 27 maja 2023r. godz. 10:00 – nabożeństwo pokutne i I spowiedź
 • 28 maja 2023r. godz. 11:00 – I Komunia Święta.


Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Szczegółowy terminarz spotkań formacyjnych dla Młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania w roku 2022/2023 :

 • Dar Rozumu: 25 września 2022r. godz. 11:00
 • Dar Mądrości: 2 października 2022r. godz. 11:00
 • Dar Rady: 16 października 2022r. godz. 11:00
 • Dar Umiejętności: 6 listopada 2022r. godz. 11:00
 • Dar Męstwa: 20 listopada 2022r. godz. 11:00
 • Dar Pobożności: 4 grudnia 2022r. godz. 11:00
 • Dar Bojaźni Bożej: 15 stycznia 2023r. godz. 11:00
 • Nabożeństwo pokutne: 4 marca 2023r. godz. 10:00
 • Adoracja Krzyża: 1 kwietnia 2023r.
 • Agapa 22 kwietnia godz. 18:00
 • Maj 2023r. – Sakrament Bierzmowania


Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Namaszczenie chorych

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Pogrzeb

Zapraszam na stronę: www.mogily.pl/tryczowka , na której znajdziemy zdigitalizowany nasz cmentarz.