tryczowka@archibial.pl  604 557 740

Msze Św.

w niedziele i święta:
9:00, 11:00

w dni powszednie:
7:00
maj, czerwiec i październik - 18:00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

na telefon:

tel: 604 557 740

Więcej informacji

Ora et labora - Módl się i pracuj! AD 2023

sobota 01.04.2023

Wiosna nastraja do działania, a że prac na terenie parafii nie brakuje, to jest nad czym działać..

Bogu dzięki, że jest też z Kim działać…


A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych! (Ps 90, 17)


Niezmiennie zapraszam Każdego Parafianina do podejmowania się trudu na chwałę Bożą.
Pięknym jest też to, że naszymi spotkaniami przy pracy budujemy wspólnotę..
Nie ustawajmy w tym dziele!

Cokolwiek w życiu robisz - rób to dla Boga i z Bogiem.


praca i trud = dar Boży = radość